YonMing Singapore Relocation & 3S Centre Notice

เรามีความยินดี ขอเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นมา เราได้ย้ายสำนักงานสาขาระยองไปที่ใหม่แล้ว

ศูนย์บริการ 3S ครบวงจร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 7 ถนนซุน ลี 01-14 ไอสเปซ ประเทศสิงคโปร์ 627608 เราได้จัดเตรียมบริการซ่อม ซ่อมบำรุง สำหรับรถบรรทุก รถบัส และรถพ่วง ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง  281 sperm taste ตร.ม.

เรามีช่องทางบริการมากกว่า 10 ช่องทาง และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า โดยเตรียมการแก้ปัญหาอย่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไว้รองรับ ด้วยการจัดการอบรมเป็นอย่างดี แก่ทีมช่าง จึงสามารถเตรียมบริการที่มีคุณภาพ ในระดับมืออาชีพ เพื่อที่จะลดเวลาการหยุดทำงาน และเพิ่มชั่วโมงการทำงานให้แก่ลูกค้า

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา และกรุณาเปลี่ยนข้อมูลตามที่แจ้ง เพื่อความสะดวกในการติดต่อของท่านด้วย