วิสาขบูชา

ขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จงประสบความสุขสงบและความเจริญรุ่งเรือง เนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ด้วยเทอญ

vesak-019-v2-fa-01