งานเลี้ยงประจำปีที่ 40 ของบริษัทฯ

งานเลี้ยงประจำปีที่ 40 จัดขึ้นวันที่ 11 มกรคม 2563 (วันเสาร์) ณ Templer Park Country Club, Rawang, Selangor ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมทั้งหมด 286 คน