งานเลี้ยงประจำปี ยงหมิงฯ ประเทศไทย

งานเลี้ยงประจำปี ยงหมิงฯ ประเทศไทย จัดขึ้นที่ร้านบ่อเงิน จังหวัดปทุมธานี วันที่ 18 มกราคม 2563 มีพนักงานเข้าร่วมทั้งหมด 41 คน