การให้ความรู้ด้านเทคนิคและการซ่อมบำรุงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพลาช่วงล่าง Hendrickson และ ผลิตภัณฑ์ WABCO TEBS-E

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 YonMing Group ได้เข้าร่วม Quality Trailer Parts Sdn Bhd ได้จัดงาน Hendrickson Intraax Axles & Wabco TEBS-E Product ความรู้ด้านเทคนิคและการบำรุงรักษาให้กับลูกค้าที่ Pasir Gudang

1 5
6 9