ผลิตภัณฑ์ VCC ผลิตภัณฑ์แอร์ สำหรับสำหรับระบบ HD

ขอขอบคุณ คุณแองกัส ผู้ฝึกอบรมจาก Valeo อินโดนีเซีย ที่เสียสละเวลามาเป็นผู้ฝึกอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์ VCC และผลิตภัณฑ์ทำความเย็น สำหรับระบบ HD ให้กับพนักงานของยงหมิงทั่วประเทศและในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง อินโดนีนเซีย พม่า สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2021 ที่ผ่านมา

ขอบคุณอีกครั้งที่ให้การสนับสนุนและแบ่งปันความรู้จาก Valeo และทำให้การอบรมเป็นไปอย่างราบรื่น

4 7 12