งานมอเตอร์เอ็กซ์โป สำหรับรถเพื่อใช้ในธุรกิจ ณ มาเลเซีย ปี 2022 (MCVE) ปรากฏในทางช่องสื่อโทรทัศน์

กลุ่มยงหมิงในฐานะหนึ่งในผู้ที่จัดแสดงในงาน งานมอเตอร์เอ็กซ์โป สำหรับรถเพื่อใช้ในธุรกิจ ณ มาเลเซีย (MCVE) จัดแสดงที่ ศูนย์นวัตกรรม และ พิพิธภัณฑ์เหมือง นานาชาติ (MIECC) ที่เมือง ศรี เคมบันกัน ณ วันที่ 10-12/3/2022 ซึ่งได้มีการถ่ายทอดบรรยากาศงานผ่านทางช่องสื่อโทรทัศน์ดังกล่าวนี้

  1. Malaysia Commercial Vehicle Expo 2022 opens in Malaysia International Exhibition and Convention Centre | CarSifu
  2. (MCVE)Malaysia Commercial Vehicle Expo 2022 -A celebration for the Transport Industry – Auto News Asia (auto-news-asia.com)
  3. Malaysia Commercial Vehicle Expo 2022 opens in Malaysia International Exhibition and Convention Centre (vnexplorer.net)
  4. Malaysia Commercial Vehicle Expo 2022 Highlights Resilient Transport Industry (risemalaysia.com.my)
  5. Malaysia Commercial Vehicle Expo 2022 opens in Malaysia International Exhibition and Convention Centre – TopCarNews
  6. Malaysia Commercial Vehicle Expo 2022 opens in Malaysia International Exhibition and Convention Centre – 24HTECH.ASIA
  7. Malaysia dalam posisi terbaik sebagai hab pengangkutan di Asia Tenggara | Dagang News
  8. Ekspo Kenderaan Komersial Malaysia (MCVE) 2022 Beri Penyelesaian Pengangkutan Masa Depan (pandulaju.com.my)