สุขสงบ ในวันวิสาขบูชา

ขอให้ท่านพบแสงสว่างแห่งความหวัง ชีวิตสว่างไสวด้วยพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้า

0422-ecard-labour-day_all