วิสัยทัศน์

ไม่รีรอเพื่อหวังความสำเร็จเกิดขึ้นเอง ยงหมิงกรุ๊ป มีวิสัยทัศน์ เพื่อความก้าวหน้าในอนาคตด้วยการรังสรรค์สิ่งมีค่าให้กับลูกค้า ทั้งคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า แผนดำเนินการเพื่อขายกลุ่มของเราประกอบด้วย.

  • ขยายเพิ่มเติมสาขาไปต่างประเทศ
  • สาขาเพิ่มเติมจะถูกแปลงเป็นร้านค้า OpenConcept
  • โปรแกรมพัฒนาความสามารถ

img_5645 1533884846747