วิสัยทัศน์

ไม่รีรอเพื่อหวังความสำเร็จเกิดขึ้นเอง ยงหมิงกรุ๊ป มีวิสัยทัศน์ เพื่อความก้าวหน้าในอนาคตด้วยการรังสรรค์สิ่งมีค่าให้กับลูกค้า ทั้งคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า แผนดำเนินการเพื่อขายกลุ่มของเราประกอบด้วย.

  • ขยายเพิ่มเติมสาขาไปต่างประเทศ
  • สาขาเพิ่มเติมจะถูกแปลงเป็นร้านค้า OpenConcept
  • โปรแกรมพัฒนาความสามารถ
  • ระบบฐานข้อมูลคลาวน์ส่วนกลางแบบใหม่ สำหรับ ERP & CRM
  • การประกอบ CKD

 ymwp