อาชีพ

ดูงานที่มีการโพสต์ในประเทศไทย

ตำแหน่งงาน สาขาที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบัญชี คลองหลวง, บางนา (ถ.บางนา-ตราด), สระบุรี,

ระยอง

ผู้ช่วยบัญชี / ผู้ช่วยธุรการ / เสมียนธุรการ คลองหลวง (จังหวัด ปทุมธานี)
วิศวกรฝ่ายขาย

คลองหลวง, บางนา (ถ.บางนา-ตราด), สระบุรี, ระยอง

ผู้จัดการฝ่ายขาย (แผนกรถเทรลเลอร์) พนักงานขายสินค้ามือสอง ผู้จัดการแผนกอะไหล่รถบัสและรถบรรทุก

คลองหลวง, บางนา (ถ.บางนา -ตราด)