อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย

การจัดส่งที่เน้นความปลอดภัยของชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับยายนต์บรรทุกหนักเพื่อการพาณิชย์

ช่วงของผลิตภัณฑ์พิเศษและอุปกรณ์เสริมสำหรับรถถังหนักรวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์เสริม ร้านค้าแนวคิดของเรามีหลากหลายความปลอดภัยและอุปกรณ์การแสดง cash-and-carry ในอนาคต กำหนดสาขาเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนเป็น OpenConcept ร้านค้าเพื่อสะดวกและมองเห็น